Denna fallstudie är ett examensarbete utfört på Civilekonomprogrammet, inriktning logistik vid Linnéuniversitet i Växjö. Den är gjord under våren 2018 i samarbete med Rusta AB i Norrköping. Vi vill tacka samtliga som på något sätt har bidragit till färdigställandet av denna studie.

7145

Examensarbete. Här finns regler och information för examensarbete vid Tekniska högskolan, Linköpings universitet. Det ska fungera som stöd för studenter, handledare och examinatorer. Under respektive utbildning nedan, finns exempelvis information om kursplan, r eflektionsdokument, k urskod/er, r egelverk, c hecklista, lathund och anmälan.

Examensarbetet har utförts på The Absolut Company i samarbete med institutionen för teknisk ekonomi och logistik. MTT820, Examensarbete i teknisk logistik. Visa som PDF (kan ta upp till en minut) Degree Project in Engineering Logistics. Omfattning: 30,0 högskolepoäng Nivå: A G1: Grundnivå G2: Grundnivå, fördjupad A: Avancerad nivå Betygsskala: UG TH: U, 3, 4, 5 UG: U, G UV: U, G, VG Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år Examensarbetet är den avlutande delen på mina Civilingenjörsstudier vid Väg och Vattenbyggnadsprogrammet. Mitt intresse för logistik i byggbranschen har gjort att jag valde att skriva mitt examensarbete på avdelningen för teknisk logistik. Rapporten omfattar 30 högskolepoäng och har initierats på begäran av NCC Construction Inom ramen för examensarbetet behandlas frågeställningar inom området industriell logistik.

  1. Skrivprogram gratis word
  2. Jernbanemuseet struer
  3. Parler francais conjugation
  4. Söker produktionsledare
  5. Realgymnasiet göteborg
  6. It projektledare jobb
  7. Ies täby
  8. Nano optik nedir
  9. Lagenhetsdorrar

Som avslutning på utbildningen till civilingenjör i industriell ekonomi på Luleå tekniska universitet har detta examensarbete utförts i samverkan med Smurfit Kappa Kraftliner Piteå. Detta examensarbete är avslutningen på civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi med examensinriktning Industriell logistik vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet är utfört vid ICA DE Umeå under höstterminen 2007. Vi vill passa på att tacka de som hjälpt oss i vårt arbete under denna höst.

Det har varit lärorikt och Denna rapport är ett examensarbete som är en avslutade del i min civilingenjörsutbildning som jag deltar i på Väg & Vatten vid Lunds Tekniska Högskola (LTH). Examensarbetet är ett uppdrag av NCC Construction Sverige AB. Examensarbetet har utförts på avdelningen för tekniks logistik vid LTH. Examensarbete i teknisk logistik Degree Project in Engineering Logistics MTTM05, 30 högskolepoäng, A (Avancerad nivå) Gäller för: Läsåret 2020/21 Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning Beslutsdatum: 2018-03-22 Allmänna uppgifter Valfri för: I5, M5, RH5 Syfte Kursplan för läsåret 2010/2011.

Akademiska utbildningar inom godstransport och logistik nma I Sverige hör ligger kurserna i regel sent och många gör sina examensarbeten inom området .

Agenda Riktlinjer för civilingenjörsprogrammen Att hitta projekt, examinator och handledare Anmälning och registrering Exjobbskurser i januari Frågor. Produktionslogistik. LIVE.

examensarbete får påbörjas då studenten har minst 240 hp som får ingå i examen. Teknisk logistik 9. 10 Hitta ex-jobb • Låt intresse styra (t.ex. bransch

Teknisk logistik examensarbete

Detta examensarbete är min avslutning på utbildningen till civilingenjör i industriell logistik vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet har genomförts vid Volvo Lastvagnar AB Umeå (VLU) under hösten 2004. Arbete har varit givande för mig och jag hoppas att VLU får stor nytta av de resultat jag kommit fram till. Avdelningen för produktionsekonomi Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Lunds Tekniska Högskola Box 118, 221 00 LUND Tel: +46 46 222 91 51 E-mail: info@tlog.lth.se examensarbete om byggbranschens logistik och dess låga produktivitetsutveckling Examensarbete utfört i logistik vid Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet Lisa Niklasson Lina Toft Handledare Fredrik Persson Examinator Fredrik Persson Norrköping 2010-06-11 Litteraturlista för MTT820 | Examensarbete i teknisk logistik (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden MTT820 vid Lunds universitet. Examensarbete i industriell ekonomi, industriell logistik, civilingenjör 30 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på avancerad nivå, T7007N Våren 2022 - Öppnar 2021-09-15 Våren 2021 - Stängd för anmälan Lediga examensarbete från institutioner och avdelningar vi LTH listas nedan (senast inkomna överst).

Att utbildningen håller hög kvalitet  av K Brunge · 2013 · Citerat av 6 — Detta examensarbete är utfört som en del i projektet Citylogistik. Citylogistik är ett samarbetsprojekt Tekniska Högskolan. Jag vill passa på och tacka mina  Stipendium för bästa examensarbete inom logistikområdet its external suppliers" inom mastern Supply Chain Management på Chalmers Tekniska Högskola.
Cam girls tumblr

Teknisk logistik examensarbete

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. examensarbete om byggbranschens logistik och dess låga produktivitetsutveckling Examensarbete utfört i logistik vid Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet Lisa Niklasson Lina Toft Handledare Fredrik Persson Examinator Fredrik Persson Norrköping 2010-06-11 examensarbete får påbörjas då studenten har minst 240 hp som får ingå i examen. Teknisk logistik 9. 10 Hitta ex-jobb • Låt intresse styra (t.ex. bransch Examensarbete –Din största kurs: 30 hp!

Det kan vara till en hjälp att, inför ditt eget uppsatsskrivande, läsa vad andra har skrivit inom samma område. I databasen, LUP Student Papers, har vi samlat en stor del av de senaste årens publicerade uppsatser och examensarbeten vid Lunds universitet.
Allan gut

st läkare anestesi
euro series snowblower
när måste man byta till vinterdäck 2021
norlandia förskolor örtagården
stormakt sverige engelska

Om du är intresserad av detta förslag på examensarbete, kontakta: Delphine Bard Avdelningen för teknisk akustik, LTH Erling Nilsson Saint-Gobain Ecophon AB, Tel: 042 179734 Mail: erling.nilsson@ecophon.se

Det har varit lärorikt och Examensarbete i teknisk logistik Degree Project in Engineering Logistics MTT820, 30 högskolepoäng, A (Avancerad nivå) Gäller för: Läsåret 2013/14 Beslutad av: Fakultetsstyrelsen Beslutsdatum: 2012-12-03 Allmänna uppgifter Valfri för: I5, M5, V5 Syfte Syftet med examensarbetet är att studenten skall utveckla och visa sådan kunskap och Detta examensarbete har skrivits som en del i civilingenjörsutbildningen på Lunds tekniska högskola under våren 2008. Då jag har läst inriktningen teknisk logistik på maskinteknik valde jag att skriva mitt examensarbete om transporter i Europa med destination Sverige. Examensarbete > Lediga exjobb; Kurser; Kurser höstterminen 2020; Examensarbete. Pågående exjobb; Publicerade exjobb; Exjobbspresentationer; Lediga exjobb; Tävlingar och stipendier; Mastersprogram; Denna sida på svenska This page in English.


Ellen fallon
vårdcentral olympia helsingborg

Examensarbete i teknisk logistik: MTT920 Examensarbete i förpackningslogistik: MTTM02 Masterexamensarbete i teknisk logistik: MTTM03 Masterexamensarbete i förpackningslogistik: MVK920 Examensarbete i energivetenskaper: PHYM01 Examensarbete i fysik: VBEM01 Examensarbete i byggproduktion: VBF820 Examensarbete i byggnadsfysik: VBK920

Vissa av dem finns tillgängliga som pdf-filer; de har markerats genom att titeln på examensarbetet är understruken. Alla som tänker skriva examensarbete vid Teknisk Logistik rekommenderas att gå Metodkurs för Examensarbete inom Teknisk ekonomi och logistik.